27 Αυγ 2009

Ύστερα από παρέμβαση του Υφυπουργείου Τύπου και Μ.Μ.Ε. Δικαίωση της Ε.Ε.Δ.Ε.Β.Ε.

για την συμμετοχή εκπροσώπων της στους διαγωνισμούς του Δημοσίου - Οργανισμών

Με αφορμή πρόσφατη διακήρυξη διαγωνισμού προβολής του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην οποία κλήθηκε ως εκπρόσωπος των επιχειρήσεων επικοινωνίας και διαφήμισης, αντιπρόσωπος από την ένωση εταιριών της Αθήνας (ΕΔΕΕ) και όχι από την Θεσσαλονίκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επιχειρήσεων Διαφήμισης & Επικοινωνίας Βορείου Ελλάδος ( Ε.Ε.Δ.Ε.Β.Ε. ) κατέθεσε ένσταση - έντονη διαμαρτυρία, τόσο προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης, όσο και προς την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας του Υφυπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στην οποία ζητήθηκε να σταματήσει επιτέλους η παρερμηνεία του Νόμου ( Π.Δ. 261/97) που λειτουργεί σε βάρος της Ελληνικής Περιφέρειας και των 100 μελών μας επιχειρήσεων Επικοινωνίας της Βορ. Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Δ.Ε.Β.Ε. κ. Ντίνος Κωστόπουλος, απευθυνόμενος προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης σημείωσε: "Με έκπληξή μας πληροφορηθήκαμε, ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσκάλεσε σε διαγωνισμό προβολής του, έναν εκπρόσωπο από την Ένωση της Αθήνας(!), εκθέτοντας με αυτόν τον τρόπο και το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και τον ίδιο τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, που εμφανίζεται με αυτήν την πράξη, ως να αγνοεί και να υποτιμά όλους τους επαγγελματίες του κλάδου της Επικοινωνίας της πόλης του, ενέργεια που μπορεί να θεωρηθεί, ότι συνάδει με σκόπιμη μεθόδευση σε βάρος της Ένωσής μας.

Εμείς οι επαγγελματίες της Επικοινωνίας από τη Βόρεια Ελλάδα μέλη της Ε.Ε.Δ.Ε.Β.Ε. -με έδρα τη Θεσσαλονίκη από το 1965, απασχολούμε σήμερα στις επιχειρήσεις μας πάνω από 600 εργαζόμενους και δίνουμε δουλειά σε δεκάδες άλλους συναφείς κλάδους, φορολογούμασθε και είμαστε συνεπείς προς τους Νόμους. Απαιτούμε να σταματήσει αυτή η παρωδία - παρερμηνεία του Νόμου - Γιατί το αίτημά μας είναι δίκαιο και νόμιμο.

Ο Νομοθέτης του Π.Δ. 261/97 και του Ν. 3688/08 προβλέπει ότι στις εκάστοτε Επιτροπές Αξιολόγησης των διαγωνισμών του Δημόσιου τομέα καλείται ένας εκπρόσωπος της πιό αντιπροσωπευτικής ένωσης των διαφημιστικών εταιριών και γενικότερα εταιριών επικοινωνίας που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στον Βορειοελλαδικό χώρο η Ένωσή μας είναι η πιό αντιπροσωπευτικότερη ένωση που αναπτύσσει δραστηριότητα στην Ελλάδα, γιατί αριθμεί σήμερα 100 μέλη - επιχειρήσεις διαφήμισης και επικοινωνίας, σε αντίθεση με την αντίστοιχη ένωση της Αθήνας που στην Βόρεια Ελλάδα έχει πολύ λίγα μέλη ( άρα, δεν είναι η αντιπροσωπευτικότερη ούτε για τον ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ούτε και για καμία άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό του Δημόσιου τομέα στη Βόρεια Ελλάδα). Δεν ζητήσαμε να ορίζονται εκπρόσωποί μας, ούτε στην Αθήνα, ούτε στην Πάτρα, ούτε στο Ηράκλειο. Αυτές οι περιοχές "ανήκουν" δικαιωματικά και χωροταξικά στην Ένωση της Αθήνας. Ζητάμε και απαιτούμε όμως, την σωστή τήρηση και λογική ερμηνεία του Νόμου στις περιοχές όπου η Ένωσή μας ανήκει και δραστηριοποιείται.".
Με άμεση παρέμβασή του ο Υφυπουργός Τύπου και Μ.Μ.Ε. κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας προς την Δ/νση Διοικητικής Εποπτείας ΜΜΕ και προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης, διευκρινίζει εγγράφως ότι η Ε.Ε.Δ.Ε.Β.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι μια από τις δύο πιό αντιπροσωπευτικές ενώσεις επικοινωνίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, δίνοντας επιτέλους τέλος στην όποια παρερμηνεία του Νόμου, δικαιώνοντας έτσι για πρώτη φορά τις επιχειρήσεις του κλάδου του Βορειοελλαδικού χώρου και πιό ευρύτερα της Ελληνικής Περιφέρειας, που διαμαρτύρονται εδώ και πολλά χρόνια για το σχετικό ζήτημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Δ.Ε.Β.Ε. που συνεδρίασε έκτακτα, με αφορμή αυτήν την διευκρινιστική πρόταση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση του Υφυπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. κ. Κων. Γκιουλέκα, γιατί έρχεται να τακτοποιήσει ένα δίκαιο αίτημα του κλάδου, σε μια περίοδο που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας, αντιμετωπίζουν πολλά και σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου