28 Απρ 2010

Σύσταση Ανεξάρτητης Εποπτεύουσας Αρχής

για τις Υπαίθριες Διαφημίσεις
Προτείνει η Ένωση Επιχειρήσεων Διαφήμισης
& Επικοινωνίας Βορείου Ελλάδος



Πρόταση στον Πρωθυπουργό κ. Γιώργο Παπανδρέου για δημιουργία ενός νέου θεσμικού νομοθετικού πλαισίου, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ασφάλεια, στην αισθητική και στην ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών - Πανελλαδική διάσκεψη των επιχειρήσεων του κλάδου στη Θεσσαλονίκη, για τη χάραξη κοινής στρατηγικής σε συνεργασία με την Πολιτεία. - Με αξιοκρατικές, διαφανείς και δίκαιες διαδικασίες που δεν θα ενθαρρύνουν εκ νέου την ανάπτυξη ολιγοπωλείων, που είναι σε βάρος των μικρομεσαίων τοπικών επιχειρήσεων του κλάδου. - Αυτοχρηματοδοτούμενη η Ανεξάρτητη Εποπτεύουσα Αρχή.

Με αφορμή τις πρόσφατες ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της υπαίθριας διαφήμισης λόγω των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, η Ένωση Επιχειρήσεων Διαφήμισης και Επικοινωνίας Βορείου Ελλάδος (ΕΕΔΕΒΕ) ύστερα από έκτακτη σύσκεψη του Τομέα Υπαίθριων Διαφημίσεων του κλάδου, έστειλε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση στον πρωθυπουργό κ. Γιώργο Παπανδρέου, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για τις υπαίθριες διαφημίσεις στην Ελλάδα, που θα διασφαλίζει σεβασμό στο περιβάλλον, στην ασφάλεια, στην αισθητική και στην ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών.

Παράλληλα, η ΕΕΔΕΒΕ προτείνει να συσταθεί μια Ανεξάρτητη Εποπτεύουσα Αρχή στην οποία να συμμετέχουν: οι εκπρόσωποι των αρμόδιων Υπουργείων, ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας, ένας εκπρόσωπος της Δ/νσης Τροχαίας και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Επιχειρήσεων Διαφήμισης & Επικοινωνίας Βορείου Ελλάδος, στην οποία θα ανατεθεί ο έλεγχος, η αδειοδότηση και η πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου. Στους Δήμους και στις Κοινότητες θα αποδίδονται μόνον τα αναλογούντα Δημοτικά Τέλη, τα οποία πρέπει να είναι ενιαία σε όλη την επικράτεια.

Η Ανεξάρτητη Εποπτεύουσα Αρχή θα μεριμνά επίσης και για την αποξήλωση κάθε παράνομης διαφημιστικής πινακίδας α υ τ ο χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ μ ε ν η από τα έσοδα επιβολής ενός "Τέλους Υπαίθριας Διαφήμισης" 5% που με νομοθετική ρύθμιση να επιβαρύνει εφ' εξής κάθε νόμιμη υπαίθρια διαφήμιση στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος του "Ελληνικού Κέντρου Επικοινωνίας" κ. Ντίνος Κωστόπουλος αναφερόμενος στη νέα πρωτοβουλία της Ένωσης Επιχειρήσεων Διαφήμισης και Επικοινωνίας Βορείου Ελλάδος είπε: "Είναι ιδιαίτερα σοβαρές οι πρόσφατες εξελίξεις για τον κλάδο της επικοινωνίας και διαφήμισης σε όλη τη χώρα, γιατί μετά από πολλά χρόνια και εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζει για πρώτη φορά συστηματικό διωγμό λόγω της εφαρμογής του Νόμου σε ότι αφορά τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, εντός και εκτός πολεοδομικών συγκροτημάτων . Εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου μας και δεκάδες συνεργαζόμενες με αυτόν, σε ολόκληρη την Ελληνική Περιφέρεια οδηγούνται στα όρια της εξαφάνισης, με απρόβλεπτες οικονομικές συνέπειες για χιλιάδες οικογένειες και εργαζόμενους.

Συνέπειες, που διαχέονται σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία, γιατί συρρικνώνεται ακόμη περισσότερο η επιχειρηματικότητα και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, των προϊόντων και των υπηρεσιών, αφού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις χάνουν ένα σημαντικό "εργαλείο προβολής" για την προώθηση και ανάπτυξη των πωλήσεών τους. Η Ένωσή μας, συμφωνεί απόλυτα με την πάταξη των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, αλλά ζητεί ταυτόχρονα τον καθορισμό των χώρων των νόμιμων θέσεων, έτσι ώστε να μη χαθούν από την αγορά οι επιχειρήσεις του κλάδου που επιθυμούν να εναρμονισθούν με τη νομοθεσία, κάτω από αξιοκρατικές, διαφανείς και δίκαιες διαδικασίες, που δεν θα ενθαρρύνουν εκ νέου την ανάπτυξη συνθηκών ολιγοπωλείου, που είναι σε βάρος των μικρομεσαίων τοπικών επιχειρήσεων.

Η Ένωσή μας είναι το μόνο συνδικαλιστικό - συμβουλευτικό Αναγνωρισμένο Σωματείο του κλάδου στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 1965 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και δεν είναι κάποια "ένωση εταιριών που εκπροσωπεί συμφέροντα πολυεθνικών", αλλά είναι η μόνη ένωση φυσικών προσώπων επαγγελματιών στη χώρα μας, που προέρχονται εκ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της διαφήμισης και επικοινωνίας. Συνεπώς, είμαστε οι μόνοι που νομιμοποιούμαστε να συνομιλούμε ως συμβουλευτικό όργανο με το Κράτος και με την ιδιότητά μας αυτή προτιθέμεθα να συγκαλέσουμε μια πανελλαδική διάσκεψη όλων των εκπροσώπων του κλάδου, για να χαράξουμε μια κοινή στρατηγική για την επιβίωση και το αύριο των επιχειρήσεων υπαίθριας διαφήμισης στην Ελλάδα, με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ασφάλεια, στην αισθητική και στην ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών, με προτάσεις για την διαμόρφωση ενός νέου σύγχρονου θεσμικού νομοθετικού πλαισίου σε συνεργασία με την Πολιτεία και τους φορείς.

Προτείνουμε να συσταθεί μια Ανεξάρτητη Εποπτεύουσα Αρχή στην οποία να συμμετέχουν: οι εκπρόσωποι των αρμόδιων Υπουργείων, ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας, ένας εκπρόσωπος της Δ/νσης Τροχαίας και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Επιχειρήσεων Διαφήμισης & Επικοινωνίας Βορείου Ελλάδος, στην οποία θα ανατεθεί ο έλεγχος, η αδειοδότηση και η πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου. Στους Δήμους και στις Κοινότητες θα αποδίδονται μόνον τα αναλογούντα Δημοτικά Τέλη, τα οποία πρέπει να είναι ενιαία σε όλη την επικράτεια. Η Ανεξάρτητη Εποπτεύουσα Αρχή θα μεριμνά επίσης και για την αποξήλωση κάθε παράνομης διαφημιστικής πινακίδας α υ τ ο χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ μ ε ν η από τα έσοδα επιβολής ενός "Τέλους Υπαίθριας Διαφήμισης" 5% που με νομοθετική ρύθμιση να επιβαρύνει εφ' εξής κάθε νόμιμη υπαίθρια διαφήμιση στην Ελλάδα."

Την πρότασή της αυτή η ΕΕΔΕΒΕ, την κοινοποίησε σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία ζητώντας την ευαισθητοποίησή τους σε συνεργασία με τους νόμιμους εκπροσώπους του κλάδου, καθώς και στις Περιφέρειες, Νομαρχίες, ΟΤΑ, ΚΕΔΚΕ, Γενική Δ/νση Τροχαίας και στους μεγάλους Δήμους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου