16 Σεπ 2009

Ειδικό Τέλος Διαφήμισης (“ελεήστε” το Σ.Ε.Ε.)

Σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής κρίσης,
όπου η αποβιομηχάνηση της χώρας συνεχίζε-
ται με ραγδαίους ρυθμούς, με πάνω από 40%
πτώση στις εξαγωγές (!) εμφανίζεται το...
Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (Σ.Ε.Ε.)
και “επιχαίρει” τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της
4/9/2009 για την επιβολή Ειδικού Τέλους Δια-
φήμισης 0.02% σε πάσης φύσεως διαφημιστι-
κές ενέργειες!


“Eίναι μεγάλη η ικανοποίησή μας για
την ψήφιση αυτού του Νόμου...” επικαλείται
ο πρόεδρος του
Σ.Ε.Ε. κ. Βασίλης
Αντωνίου και ο
υπογράφων το
σχόλιο συμπλη-
ρώνει ως πρόεδρος
της ΕΕΔΕΒΕ ότι
“είναι μεγάλη η
απογοήτευσή μας,
γιατί ένα ακόμη
αγκάθι στην επι-
κοινωνία διαφημι-
ζόμενων και δια-
φημιστών μπαίνει
στο δρόμο μας!”

Όλα αυτά, όταν η ΕΔΕΕ, η ΕΕΔΕΒΕ και τα
Επιμελητήρια όλης της χώρας, αιτούνται εδώ
και χρόνια την κατάργηση του Αγγελιοσή-
μου, που λειτουργεί επιβαρυντικά στην επιχει-
ρηματικότητα, έρχεται τώρα το Σ.Ε.Ε. και
μας προκαλεί με στοιχομυθίες του τύπου “ότι
πρέπει να ανταποκριθούμε στο νέο χαράτσι
με υπευθυνότητα (!) για την στήριξη του θε-
σμού της... αποδέσμευσης!”

Θεέ και Κύριε!... Τι άλλο μας περιμένει να
δούμε και να ακούσουμε σ’ αυτήν την χώρα!
Η Ένωση Επιχειρήσεων Διαφήμισης &Επι-
κοινωνίας Βορ. Ελλάδος θα διαμαρτυρηθεί
για το νέο αυτό χαράτσι και είμαστε βέβαιοι
ότι το ίδιο θα κανουν κι άλλοι φορείς. Γιατί
δεν μπορεί κάποιοι να μας δουλεύουν!...

Ο νέος φόρος αφορά όλες τις διαφημίσεις, σε
καταχωρήσεις των εφημερίδων - περιοδικών,
τηλεόραση, ραδιόφωνο, κινηματογράφο, δια-
δίκτυο, υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες,
αφίσες κλπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου