8 Σεπ 2011

Συμμετοχή της ΕΕΔΕΒΕ στην ομάδα διοίκησης έργου του Υπουργείου Εσωτερικών για τις υπαίθριες διαφημίσεις

Με επείγουσα πρόσκλησή του το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά από την ΕΕΔΕΒΕ την υποβολή απόψεων - προτάσεων για την εξέταση και αξιολόγηση των βασικών νομοθετικών και κοανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση. Εν όψει της επικείμενης συνεδρίασης της Ομάδας Διοίκησης Έργου στην οποία ανατέθηκε η κατάρτιση προτάσεων του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις υπαίθριες διαφημίσεις στην Ελλάδα, η ΕΕΔΕΒΕ θα κληθεί να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της. Η έγγραφη υποβολή των προτάσεών μας θα υποβληθεί στην ΟΔΕ έως τις 12/7/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου