30 Σεπ 2011

Κατάθεση Προτάσεων για τις Υπαίθριες Διαφημίσεις

Σύσκεψη φορέων στο Υπουργείο Εσωτερικών

Η Ένωση Επιχειρήσεων Διαφήμισης και Επικοινωνίας Βορείου Ελλάδος (ΕΕΔΕΒΕ) συμμετείχε στην σύσκεψη του Υπουργείου Εσωτερικών που πραγματοποιήθηκε στις 23/9/11 στην Αθήνα, στην οποία προσκλήθηκαν από την Ομάδα Διοίκησης Έργου της Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι ενδιαφερόμενοι φορείς και τα σωματεία να καταθέσουν τις προτάσεις τους, καθώς και υπομνήματα για την αναμόρφωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα που αφορά τις υπαίθριες διαφημίσεις εντός και εκτός αστικού περιβάλλοντος.

Εκ μέρους της ΕΕΔΕΒΕ στη σύσκεψη παρέστησαν, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ντίνος Κωστόπουλος και ο εκπρόσωπος του τομέα Υπαίθριων Διαφημίσεων και μέλος του Δ.Σ. κ. Θανάσης Κατσαβάκης, οι οποίοι μεταξύ άλλων τόνισαν την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης που να προστατεύει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, δίνοντας το 30% των χώρων εκμετάλλευσης των υπαίθριων διαφημίσεων σε αυτές. Προτάθηκε επίσης, η σύσταση Ανεξάρτητης Εποπτεύουσας Αρχής για τις Υπαίθριες διαφημίσεις με τη συμμετοχή των αρμοδίων φορέων της πολιτείας και των αντιπροσωπευτικών φορέων του κλάδου, η οποία θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενη με την επιβολή ενός εννιαίου τέλους 5% σε όλη την επικράτεια, με σκοπό την πάταξη της παράνομης διαφήμισης και την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου